the petit café
Address:   Shop 407, Le...
Telephone no.:   2918 9293

集團於「第十六屆中國飯店金馬獎」中蟬聯「婚宴天王至尊大獎」及獲得「亞洲餐飲名店白金獎」,而執行董事伍威全先生更榮膺「中國餐飲業十大影響力人物」之殊榮。... [Details]