xīng měi lè
Address:   Shop S169, T...
Telephone no.:   86 755 2221 1782

集團於「第十六屆中國飯店金馬獎」中蟬聯「婚宴天王至尊大獎」及獲得「亞洲餐飲名店白金獎」,而執行董事伍威全先生更榮膺「中國餐飲業十大影響力人物」之殊榮。... [Details]